TradeValley Logo

@2020 Tradevalley.com. Tüm hakları saklıdır

ExpoValley Hakkında

ExpoValley sayesinde şirketiniz, geniş bir hedef kitle yelpazesine ve müşteri verisine sahip olur

EXPOVALLEY ŞİRKETİNİZİN YENİ MÜŞTERİLER KAZANMASI
ADINA SİZE EN UYGUN ORTAMI SAĞLAR

Fuar Nedir?

Fuar Nedir?

Fuarlar çeşitli ürün veya hizmetlerin tanıtılması, teknolojik gelişmelerin sergilenmesi ve iş dünyasındaki kişilerin arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına belirli zaman dilimlerinde düzenlenen geniş çaplı, küresel etkinliklerdir.

Fuarlar genellikle düzenlikli aralıklarla ve önceden belirlenmiş planlar dahilinde belirli fuar ve kongre merkezlerinde gerçekleşir.

Uluslararası fuarlara katılım gösteren Türk şirketler, devlet tarafından desteklenmektedir.

Fuar Türleri

Yatay (Genel) Fuarlar: Tarım, endüstri ve her türlü tüketim mallarının birlikte ve çeşitleriyle (mamul, yarı-mamul ve hizmet) sergilendiği fuarlardır. Genellikle ürün ve hizmetin tanıtılması ve satışı esasına göre düzenlenir.
Dikey (İhtisas) Fuarlar: Düzenlendiği konuda üretilen ürün ya da hizmetlerin sergilenmesine izin verilen ve genellikle o sektörle ilgili hedef kitleler tarafından ziyaret edilen fuarlardır. 
Tüketici Fuarları: Toplumun her kesimine açık olan, tüketim mallarının sergilendiği fuarlardır. Belirli bir bölge ya da ülkede dağıtım ağı bulunan ürünler ve şirketler için, bu fuarlar genel tanıtım ve satış geliştirme açısından oldukça yararlıdır.
Entegre Fuarlar: Temel alınan bir ürünle ilgili diğer tüm ürün, mamul, yarımamul, ekipman ve hammadde gibi temel ve yan dalları kapsayacak şekilde entegre edilerek düzenlenen fuarlardır.
Solo Fuarlar: Bir ülkenin başka bir ülkede tek başına organize ettiği fuarlardır.
Bölgesel Fuarlar: Belirli bir coğrafi bölge bazında düzenlenen ve içinde bulunulan bölgedeki ziyaretçiler tarafından ziyaret edilen fuarlardır.
Ulusal Fuarlar: Düzenlendiği ülkenin kuruluşlarının katılmasıyla gerçekleştirilen ve başka bir ülke kuruluşunun katılımına izin verilmeyen fuarlardır.
Uluslararası Fuarlar: Birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve fuara katılan firmaların kendi ülkelerinin ekonomik, teknolojik, kültürel-sosyal düzeylerini ve imkanlarını ortaya koyduğu uluslararası bir tanıtma stratejisi izlediği fuarlardır.
Expo Organizasyonları: Expo Fuarlar bir ülkenin ekonomik kültürel ve teknolojik değerlerinin tanıtıldığı, yaklaşık 6 ay kadar süren ve her 3 ila 5 yılda bir tekrarlanan organizasyonlardır.  

Fuarların Önemi

Fuarların Önemi

Fuarlar ürün ve hizmetlerini farklı çevrelere tanıtmak açısından şirketler için büyük önem taşımaktadır. Genellikle sektöre yönelik olarak düzenlendiğinden, hedef kitle çoğunlukla belirli olur ve böylece şirketler hedef kitlelerine kolaylıkla ulaşarak kendilerini tanıtma fırsatı bulurlar.

Fuarlarda pazar ve rekabet koşulları altında, tüketiciler aynı ürün ve hizmetin fiyat ve kalite kıyaslamasını yapabilirler. Dolayısıyla fuarlar, birden fazla alternatif arasından seçme özgürlüğüne sahip müşterilerle iletişime geçmenin en uygun yollarından biridir.

Fuarlarda yer almak sektördeki en son gelişmeleri takip etmek, pazar hakkında bir bakış açısına sahip olmak, farklı kültürlerle etkileşim halinde olmak ve küresel bir adım atarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak açısından büyük önem taşımaktadır.

Fuarlar ilgili sektördeki pek çok şirketi bir araya getiren platformlardır. Bu nedenle, şirketler diğer şirketler ve müşterilerle birlikte daha verimli etkileşim kurarak iş ilişkilerini geliştirme şansına sahip olurlar.

Ayrıca fuarlar, gerçekleştirildiği ülkenin ekonomisini canlandırmaya katkı sağlar. Fuar standlarının, ziyaretçilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının, konaklama, ulaşım ve fuar çalışanlarının da dahil olduğu bu kapsamlı organizasyonlarda ekonomik bir katma değer söz konusudur.

Fuarların Şirketlere Katkısı

Fuarların Şirketlere Katkısı

Günümüzde, bir ürün veya hizmetin yalnızca kaliteli olması müşteriye ulaşmak adına yeterli değildir. Pazarlama ve reklam ayağı ne kadar etkili ve güçlü olur ve alternatif reklam kanalları kullanırsa, şirket de o kadar başarılı olur.

Üretici ve tüketici arasında kademeli olarak büyüyen fiziki sınırlar, yılın belirli zamanlarında periyodik olarak düzenlenen fuarların önemini gittikçe artırmaktadır. Müşterileriyle ve hedef pazar kitlesiyle fiziksel iletişim kurmak isteyen şirketler, kurmak istedikleri ilişkileri bu fuarlar aracılığıyla elde edebilirler.

E- Fuar / Sanal Fuar Nedir?

E-Fuar / Sanal Fuar şirketlerin ürün ve hizmetlerinin klasik fuar merkezleri yerine çevrimiçi bir platform üzerinden internet ortamında sergilenmesi etkinliğidir. Katılımcı şirketler, belirli bir adres üzerinde bir araya gelerek katılımcı ve ziyaretçilerini beklerler.

Sanal Fuarların Avantajları:

 • Klasik fuarların aksine stand kurulumu, konaklama, ulaşım ve ikram gibi masraflar yoktur.
 • Şirket yetkilileri herhangi bir zaman kaybına uğramaz.
 • Süre kısıtlaması yoktur, 7/24 ziyaret edilebilir.
E- Fuar / Sanal Fuar Nedir?

ExpoValley Şirketinize Ne Sağlar?

 • ExpoValley yeni müşteriler kazanmak adına en uygun ortamı sunar.
 • ExpoValley sayesinde şirketiniz geniş bir hedef kitleye ve müşteri tabanına erişir.
 • ExpoValley sanal fuarında şirketinizle doğru hedef ve müşteri kitlesi etkileşim kurar .
 • ExpoValley ile var olan müşteri ilişkileriniz daha çok sağlamlaşır.
 • ExpoValley sanal fuar üzerinde yeni ürün ve hizmetlerinizin reklamı yapılır.
 • ExpoValley katılımcı şirketlere güçlü bir marka imajı yaratmak adına yardımcı olur.

ExpoValley'nin Şirketlere Sunduğu Avantajlar:

 • ExpoValley aracılığıyla şirketlerin marka bilinirliği artar.
 • ExpoValley ile şirketler hedef kitle ve müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru ve kolay bir şekilde analiz edebilirler.
 • ExpoValley'de şirketler bilgi ve fikir alışverişinde bulunabilirler.
 • ExpoValley katılımcı şirketlerin yeni pazarlara açılmaları için uygun bir ticari sanal fuar ortamı sunar.
 • ExpoValley ile şirketler güçlü köklere dayanan sağlam iş ilişkileri kurarlar.
Live RFQs Canlı Potansiyel Müşteri
Canlı İhracat Talepleri
Canlı İhracat Talepleri
Canlı İhracat Talepleri