TradeValley Logo

@2020 Tradevalley.com. All rights reserved

Stodi


Not enough ratings

Wholesale Price:

Negotiable


Min. Order: Negotiable
Quantity
PortNo shipping preferences
PackagingNo packaging details

Product Description

STODI is a Standardised Botanical Powder to reduce loose dropping and to improve gut integrity. STODI also secures growth and has a positive impact on the environment by reducing ammonia production and fly population through its unique action to reduce wet litter condition

Action:

Augments gut integrity

Normalizes gut peristalsis

Anti-inflammatory effects on the intestinal lumen

Binds the excess fluid in gut

Checks the hypersecretion

Benefits:

Stops Diarrhoea

Secures growth

Safeguards gut health

Safe for food chain

Safe for environment

Usage:

1 Kg per ton of feed to prevent non-infectious diarrhoea

2-3 Kg per ton of feed as a supportive to reduce infectious diarrhoea along with specific treatment

Presentation:

25 kg bags.

 

About Us

Polimed Pharmaceuticals was established in 1995. Since its inception, it serves the country's poultry industry. The company's activities are aimed mainly preventive medicine. For this purpose immunization, the problems with the elisa diagnostic kits and protective feed additives offers the best proposals for solution. Polimed is the market leader in many pharmaceutical products. In addition, since 2004, it has expanded its scale with products related to cattle feeding. When we look at our products, activities and preventive medicine to improve performance has been the main target of our company.

Our participative management approach, we see communication as the most important factor supporting. The organization and our stakeholders that we are out of touch; honest, transparent, ethical, comprehensive, sustainable and accountability to our principles, we find in regular and two-way exchange of information. Polimed develops drugs that provide protection and treatment of animal health drug. promotion and marketing of customer-oriented domestic and foreign markets in the availability of drugs helps to keep performing at the highest level with an approach and customer satisfaction.

Our company's vision, mission, values, policies and strategies related primarily to submit it to the other stakeholders after our employees. We support actions to internalize our vision. Moreover, the mission of our organization, the corporate culture and values; in the daily lives of our employees "work, decision making, implementation and evaluation" We aim to be active in the process. As for all our stakeholders; Based on knowledge of the principles of openness and trust, we aim to be shared properly. to meet the basic expectations of our stakeholders, we share our performance in a transparent manner with our corporate responsibility reporting.

OUR MISSION
In our country, about the quality of animal health, to provide the most reliable and cost-effective products.
Resolving issues related to animal health, healthy, and innovation for the transportation sector of the world's economic output.
Provides applied aware of the competition will be the driving force of the employee's commitment to working with the authority of innovative human resources systems and learning and cultural organizations to rise to the highest level of satisfaction.
Social responsibility is to protect the environment and natural resources, gives importance to ethical values, contribute to the community's social and economic development.

OUR VISION
Animal health has been a pioneer in the industry as an organization that pioneers and continue our mission to move into the international arena; people we work with organizations, institutions and maintain the reliability that we create for our employees and always be preferred.
in time to meet the customer's requirements in accordance with the desired quantity and quality,
followed closely by technological advances in the pharmaceutical industry to do research and development work according to the terms of advancing technology and day,
Being a corporate company that represents quality and trust,
to power the router in the animal health sector
identify the needs of the industry to provide the most effective solutions,
A wide selection of quality and provide technical services,
products they need to deliver information and to veterinarians and breeders.

logo

Polimed İlaç Ve Tavukçuluk San.Tic.Ltd.Şti

Location: Polimed İlaç ve Tav. Tic.ve San. Ltd. Şti. Çavuşoğlu Mah. Görkemli Sok. No:1/1 Kartal - İstanbul . İ.T.O. Sicil No : 21369 ve Mersis No: 0732008210700011

Rating: Not enough ratings

Transactions: Not enough information

Response Time: Not enough information

About The Company

Company Description

POLİMED İLAÇ ve TAVUKÇULUK 1995 yılında kurulmuştur. Kuruluş amacı çiftlik hayvanları, kanatlı ve akuakültür sektörlerinde koruyucu hekimlik ve verim artışlarına yönelik hizmet vermek olan POLİMED, doğal ürün portföyüne sahip seçkin bir kuruluştur. Ürünleri arasında çiftlik hayvanları, kanatlı ve akuakültür sektörleri için yem katkı maddeleri, özel üretim premiksleri, enzimler, kanatlı ve büyükbaş hayvanlar için ELISA kitleri, diagnostik test kitleri, laboratuvar ekipmanları yer almaktadır. Misyonu; hayvancılık sektöründe yüksek kaliteli ürünlerini saha çalışmaları ile tanıtarak en üst seviyede müşteri memnuniyeti hedefleyen hizmet sunmaktadır. Polimed İlaç birçok üründe pazar lideridir. 2004 yılından itibaren büyükbaş beslenmesi ile ilgili ürünler ile skalasını genişletmiştir. 
Ürün aktivitelerimize baktığımızda koruyucu hekimlik ve hayvanların verim performansı arttırmak firmamızın temel hedefi olmuştur.
Katılımcı yönetim anlayışımızın en önemli destek unsuru olarak iletişimi görürüz. Kurum içinde ve dışında temasta olduğumuz paydaşlarımızla; dürüst, şeffaf, etik, anlaşılabilir, sürdürülebilir ve hesap verilebilirlik ilkelerimizle, düzenli ve çift yönlü bilgi alış verişinde bulunuruz. Polimed İlaç hayvan sağlığını korumayı ve tedaviyi sağlayan ürünleri geliştirir. İç ve dış pazarlarda ürünlerinin tanıtımı ve pazarlamasını müşteri odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirerek bulunabilirliğini ve müşteri memnuniyetinin en üst seviyede tutulmasını sağlar.
Kurumumuzun Vizyonu’nu, Misyonu’nu, değerlerini, politikalarını ve stratejilerini öncelikle çalışanlarımızın sonra ilgili diğer sosyal paydaşların bilgisine sunarız. Vizyonumuzun içselleştirilmesine yönelik faaliyetleri destekleriz. Ayrıca, kurumumuzun Misyonu’nun, kurum kültürünün ve değerlerinin; çalışanlarımızın günlük yaşamları içinde “iş yapma, karar alma, uygulama ve değerlendirme” süreçlerinde etkin olmasını hedefleriz. Tüm paydaşlarımıza yönelik olarak; bilginin açıklık ve güven prensibine dayalı, doğru olarak paylaşılmasını hedefleriz. Paydaşlarımızın temel beklentilerini karşılamaya yönelik, kurumsal sorumluluk raporlamamızla şeffaf bir biçimde performansımızı paylaşırız.
 
MİSYONUMUZ
• Ülkemizde hayvan sağlığı konusunda kaliteli, güvenilir ve en uygun maliyetli ürünler sunmaktır.
• Hayvan sağlığı ve beslenmesi ile ilgili sorunları çözmek, sağlıklı ve ekonomik üretim için dünyadaki yenilikleri sektöre ulaştırılmak,
• Yetkin çalışanların rekabette itici güç olacağının bilincinde olarak uygulanan yenilikçi insan kaynakları sistemleri ve öğrenen organizasyon kültürü ile çalışan bağlılığının ve memnuniyetinin en üst seviyeye yükselmek,
• Sosyal sorumluluk bilinci ile çevreyi ve doğal kaynakları korumak, etik değerlere önem vermek, toplumun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak.
 
VİZYONUMUZ
• Hayvan sağlığı endüstrisinde ilklere imza atmış bir kuruluş olarak bu öncü görevimizi sürdürmek ve uluslararası alana taşımak; birlikte çalıştığımız kişi, kurum, kuruluşlar ve çalışanlarımız açısından oluşturduğumuz güvenilirliği sürdürmek ve her zaman tercih edilen olmaktır.
• Müşterilerin gereksinimlerini zamanında istenilen miktar ve niteliğe uygun olarak karşılamak,
• Endüstrideki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ilerleyen teknoloji ve günün şartlarına göre araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak,
•  Kalite ve güveni temsil eden kurumsal bir firma olmak,
•  Hayvan sağlığı ve besleme sektöründe yönlendirici güç olmak,
•  Sektörün ihtiyacını belirleyip en etkili çözümleri sunmak,
•  Geniş ürün seçeneği ve nitelikli teknik servis sağlamak,
•  Veteriner Hekimlere, Ziraat Mühendislerine, Hayvan Beslemecilere ve Yetiştiricilere ihtiyaç duydukları ürün ve bilgileri ulaştırmak.

Send message to supplier

Live RFQs Live Leads
Live Export Opportunities
Live Export Opportunities
Live Export Opportunities