TradeValley Logo

@2020 Tradevalley.com. All rights reserved

TRADEVALLEY KULLANIM KOŞULLARI

 

İşbu TradeValley Kullanım Koşulları, Trade Valley Teknoloji Medya Hizmetleri Danışmanlık ve Pazarlama Tic. A.Ş. (“TradeValley”) tarafından işletilmekte olan https://tradevalley.com alan adlı web sitesine/mobil internet sitesine/mobil uygulamasına (birlikte “Site” olarak anılacaktır) giriş yapan tüm kullanıcılar (Kullanıcılar) için geçerli olup, Kullanıcılar’ın tamamı Site’ye giriş yaptıkları andan itibaren bu metinde yer alan kurallarla bağlıdır.

1. Genel Şartlar ve Kullanıcıların Sorumlulukları

1.1. İşbu Kullanım Koşulları, https://tradevalley.com web/mobil sitesi ve mobil uygulamasının kullanımına ilişkin olup, Site içerisinde TradeValley veya üçüncü kişiler tarafından Site dışına verilen bağlantılar ve bu bağlantıların içeriklerine ilişkin TradeValley’nin zımni veya açık herhangi bir garantisi, taahhüdü veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Başka sitelere yönlendiren bağlantılara ilişkin tüm eylemler kullanıcının risk ve takdirindedir.

1.2. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nı açıkça okuyup anladığını, Site’yi ancak Koşullar’a uyarak kullanabileceğini, Koşullar’a aykırı davrandığı takdirde bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve TradeValley’in, işbu Koşullar’a uygun davranılmaması sebebiyle doğacak bütün zararlardan dolayı kendisine rücu edeceğini bildiğini kabul ve beyan eder. 

1.3. TradeValley, Site üzerinde, arayüzlerinde, kodlarında ve TradeValley’de yer alan içerikler üzerinde gerekli gördüğü her türlü değişiklik yapma, kaldırma ve benzeri işlemler yapma hakkına sahiptir. Anılan değişikliklerin kullanıcılar üzerinde olumsuz sonuçlar meydana getirmesi halinde TradeValley’nin hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Aynı zamanda TradeValley, hizmetlerini dilediği zaman kaldırma veya geçici olarak servis dışı bırakma haklarına sahiptir.

1.4. TradeValley, Site üzerinde Kullanıcılar da dahil üçüncü kişilerin sağladığı içerikler açısından 5651 sayılı Kanun uyarınca yalnızca yer sağlayıcı konumunda olup, bu içeriklerin hukuka uygunluğunu sağlama veya denetleme gibi hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte TradeValley, kendisine herhangi bir talep veya şikâyet yöneltilmesi halinde veya kendi takdirine bağlı olarak, Site üzerinde Satıcıların sergiledikleri ürün ve hizmetlerde hukuka aykırı bulduğu içerikleri geçici veya süresiz olarak ve hiçbir sebep göstermeksizin Site’den kaldırabilir.

1.5. TradeValley’nin, Site üzerinde Kullanıcılar dahil olmak üzere üçüncü kişilerin eylemlerinden dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmayıp, Site veya Kullanıcılar’a yönelik yapılan siber saldırılar veya Kullanıcılar üzerinde zarar meydana getiren her türlü haksız fiillerden kaynaklanan sorumluluk, zararı meydana getiren üçüncü kişilere aittir.

1.6. Kullanıcılar, Site üzerinde bir üyelik hesabı açarken bir kullanıcı adı ve şifresi belirlemesi gerekmektedir. Üyeler; kullanıcı adı, şifre ve diğer bilgiler hakkında hiçbir bilgiyi 3. Kişilerle paylaşmamayı, bu bilgilerin gizliliğinden münhasıran kendilerinin sorumlu olacaklarını ve başkaları tarafından kullanılmasına hiçbir suretle izin vermeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, bu yükümlülüklerine aykırı davranmaları sebebiyle veya üçüncü kişilerin saldırıları neticesinde üyelik hesaplarına yetkisiz erişilmesi halinde bu durumdan TradeValley’nin hiçbir sorumluluğu bulunmayacağını; meydana gelen zararlardan TradeValley’i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Ayrıca Üyelerin, bu maddede sayılan yükümlülüklerine aykırı davranmaları sebebiyle TradeValley veya diğer üyelerin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları talep üzerine derhal ve nakden tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üye, herhangi bir sebeple üyelik hesaplarına yetkisiz erişilmesi halinde, durumu derhal TradeValley’e bildirecek ve yeni şifre talep edecektir. Üye, yeni şifre talep edene kadar meydana gelecek tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

1.7. Kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilir. Kullanıcı'nın Site üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri; TradeValley ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini ve gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla TradeValley ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. TradeValley, Kullanıcı'nın, bu kurallara ve/veya hukuka aykırı olarak, Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin/Kullanıcılar’ın uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar, bu kurallara ve/veya hukuka aykırı olarak, Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler sebebi ile sebep olacakları zararlardan münhasıran sorumlu olacaklardır.

1.8. Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar’ın erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, saldırı, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9. Üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan ürünler, hizmetler ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı, yer sağlayıcı/aracı hizmet sağlayıcı konumunda olan TradeValley’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. TradeValley, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

2. Site’nin Kullanımına İlişkin Kurallar

2.1. Site, satıcıların ürün ve hizmetlerini sergileyerek satışa çıkartmasına, alıcıların da Site üzerindeki ürün ve hizmetlere erişerek karşılıklı alış-verişte bulunmalarına olanak sağlayan bir B2B e-ticaret platformudur. Kullanıcılar, Site’ye üye olmaları halinde satıcılarla iletişime geçebilirler ve satıcılarla ürün ve hizmetlerin şartlarında anlaşarak Site üzerinden satış akdi kurabilirler. Üyelerin Site üzerinde satıcı olarak faaliyet gösterebilmesi ise TradeValley’in ayrı onayına bağlıdır.

2.2. Site üzerinde sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin olarak satıcılar, elektronik ticaret mevzuatı uyarınca hizmet sağlayıcı konumunda olup, teslim edecekleri ürün ve hizmetlerinin alıcılarla akdettikleri sözleşme hükümlerine ve hukuka uygunluğundan sorumludurlar. TradeValley ise alıcılar ile satıcılar arasında kurulan sözleşmeler açısından yalnızca aracı hizmet sağlayıcı konumunda olup, satış akdinin kurulmasına aracılık etmektedir. Bu anlamda TradeValley’nin, ürün ve hizmetlerin alıcı ile satıcı arasında kurulan sözleşme koşullarına uygunluğu veya hukuka uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.3. TradeValley, Site üzerinde alıcılar ile satıcılar arasında iletişim kurulabilmesi, satıcıların ürün ve hizmetlerinin tanıtılabilmesi ve satış akdi kurulabilmesi için üyelerin çeviri hizmetlerinden faydalanmasına imkân sağlamaktadır. Bu çeviri hizmetleri doğrudan TradeValley tarafından verilebildiği gibi TradeValley’nin anlaşmalı olduğu üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar tarafından da verilebilmektedir. Çeviri hizmetleri, üyelerin Site üzerindeki faaliyetlerinin ve hizmetlerden faydalanmalarının kolaylaştırılması amacına hizmet etmekte beraber üyeler, kuracakları satış sözleşmelerinin iradelerine uygun olduğunu ve rızalarını yansıtıyor olduğunu sağlamak ve teyit etmekle yükümlüdürler. Çevirisi yapılan konuşma ve diğer metinlerin tarafların iradelerine uygun olduğu konusunda TradeValley’nin hiçbir taahhüt ve garantisi bulunmamaktadır. 

2.4. TradeValley, aracı hizmet sağlayıcı olarak Site üzerinden yapılan satış işlemlerine ilişkin gözetim ve lojistik hizmetleri gibi ek hizmetlerden faydalanmasına da olanak sağlamaktadır. Bu hizmetler, Site üzerinde faaliyet gösteren üçüncü kişi ek hizmet sağlayıcı firmalar tarafından sağlanmakta olup TradeValley’nin, anılan ek hizmetler açısından hiçbir taraf sıfatı bulunmamaktadır. Anılan ek hizmetler, üçüncü kişi ek hizmet sağlayıcı kişilerle üyeler arasında haricen kurulan sözleşme koşullarına tabidir.

2.5. Kullanıcıların, Site üzerinde TradeValley veya üçüncü kişiler tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmak veya alım-satım işlemleri gerçekleştirebilmek için Site’ye üye olmaları gerekmektedir. Kullanıcıların üyeliği, üyelik sırasında onaylanan Üyelik Sözleşmesi koşullarına tabi olmakla birlikte üyeler, Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olan işbu Kullanım Koşulları’nda bulunan kuralları da kabul etmiş sayılırlar.

3. Site üzerinden Yapılan Ödemeler ve Hizmet Bedelleri

3.1. Kullanıcılar’ın Site’ye üyeliği ücretsiz olup, Üyelik için TradeValley tarafından herhangi bir hizmet bedeli tahsil edilmemektedir. Bununla birlikte, Site üzerinde alıcı veya satıcı olarak faaliyet göstermek veya TradeValley tarafından sunulan ek hizmet paketlerinden faydalanmak için TradeValley tarafından ayrı bir üyelik bedeli veya hizmet bedeli tahsil edilebilir. Böyle bir bedel tahsil edilmesi halinde bu bedel ve bedel karşılığında sunulan hizmet kapsamı ve şartları, TradeValley ile Kullanıcı arasında yapılan ayrı bir sözleşmede düzenlenecektir.

3.2. Site üzerinde alıcılar ile satıcılar arasında kurulan satış sözleşmelerinde TradeValley’nin herhangi bir taraf sıfatı bulunmamaktadır. Bununla birlikte Site üzerinden satış akdi kurulması halinde aracı hizmet sağlayıcı olarak TradeValley, satış bedelini satıcılar adına alıcılardan tahsil etme yetkisine sahiptir. Satıcılar bu konuda, TradeValley’e yalnızca anılan amaçla sınırlı olmak üzere sınırlı bir temsil yetkisi tanımaktadır. Satış işlemlerinde TradeValley tarafından satıcı adına yapılan tahsil işlemleri bu yetkiye dayanmaktadır. Bunun haricinde TradeValley’nin, satış akdinin taraflarına yönelik hiçbir temsilci sıfatı bulunmayıp, satış akdinin tarafları, edimlerini bizzat ifa ile yükümlüdürler.

3.3. Alıcı ile satıcı arasında kurulan sözleşme hükümleri çerçevesinde ürünlerin gereği gibi teslim edilmemiş olması, eksik ifa veya ayıplı ifa gibi durumlardan TradeValley’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, satışı yapılan ürünlerin tedarik edilmesi, alıcıya teslim edilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme ve ilgili mevzuat ile belirtilen bütün hususlarda alıcı karşısında münhasıran sorumlu olduğunu, TradeValley’nin; ürün, ürünün teslimi ve satış sonrası işlemlere ilişkin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını; TradeValley ile arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcılar, satış bedelinin satıcıya aktarıldıktan sonra hiçbir suretle TradeValley tarafından kendilerine iade edilme imkânı bulunmadığı hususunu anladığını ve onayladığını kabul ve beyan ederler. 

4. Fikri Haklar

4.1. Kullanıcıların, Site'ye Kullanıcı olurken belirlediği kullanıcı adı, kendi ticari unvanı olmak zorunda olup, Kullanıcı'nın kullanıcı adı belirlerken üçüncü şahısların kişilik hakkı, telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir.

4.2. Site üzerinde Kullanıcılar veya TradeValley tarafından paylaşılan metinler, fotoğraflar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere içeriğe ilişkin birçok öge telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarına konu olabilir. Kullanıcılar, bu ögeler üzerinde hak sahiplerinden gerekli onay/izinleri almadan hiçbir amaçla kopyalama, değiştirme, başka bir ortama kaydetme, paylaşma dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir işlemi gerçekleştiremez.

4.3. Site’nin tasarımı, arayüzü, metinleri, kaynak kodları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Site’nin tüm ögeleri, TradeValley’nin telif hakları kapsamında da korunmaktadır. Bu ögelerin hiçbiri TradeValley’nin izni ve onayı olmadıkça başka bir ortama kopyalanamaz, değiştirilemez, paylaşılamaz ve benzer işlemlere tabi tutulamaz. 

5. Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler

Site üzerinde paylaşılan bilgilerin gizliliği ve kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin esaslara, Site’nin Gizlilik Politikası’nda yer verilmiştir. Kullanıcı, Site’ye girişi anından itibaren Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümleri de kabul etmiş sayılır.

6. Kullanım Koşulları’nda Değişiklik

TradeValley, işbu Kullanım Koşulları’nı istediği şekilde değiştirebilir veya Kullanım Koşulları’na geçici olarak son verebilir. TradeValley’nin bu koşullarda bir değişiklik yapması halinde, değişiklik tarihinden itibaren tüm Kullanıcılar açısından yeni Kullanım Koşulları uygulanır. Kullanıcı, Kullanım Koşulları’nı kabul etmemesi halinde, derhal Site kullanımına son vermek zorundadır.

7. Uygulanan Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanması ve bu koşullara ilişkin tüm hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Kullanım Koşulları’nın uygulanmasından doğan her türlü ihtilafta İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

8. Yürürlük

İşbu Kullanım Koşulları, Site’de yayınlandığı an yürürlüğe girer ve herhangi bir şekilde Site’yi kullanan, Site’ye giriş yapan Kullanıcı açısından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın bağlayıcı olur. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın güncel haline her zaman Site üzerinden erişebilir.

Live RFQs Live Leads
Live Export Opportunities
Live Export Opportunities
Live Export Opportunities